Tidspunkt: 17.00

Felles ettermiddagstur til Pick Up Cafe i Vuddu Valley / alternativt går turen denne kvelden til Lensvika (hvis vi ikke får utvidet åpningstiden i Vuddudalen)